Обучение за "Длъжностни лица по безопасност и здраве в строителството"

онлайн обучение


"НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.

С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа и се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Обучението е съобразено с “ Учебна програма за провеждане на специализирано обучение на Длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнени ена СМР”, съгласуване със НАПОО, ГИТ, КСБ, Ф”СИВ- Подкрепа” и ФНСС – КНСБ.

Ние Ви предлагаме предварителна подготовка, като можете да изтеглите материалите за обучение и да проведете успешна самоподготовка, преди да участвате в провежданите курсове, за които ЦПО “Ведакон” Ви уведомява своевременно.

Предлагаме обучение в малки групи и в удобно за Вас време, като за целта се свържете с нас на следните телефони:

02/980/75-24
0887-527-107


инж. К. Калчев, управител


За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход
За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход