Обучение по строителни и електротехнически специалности


Професионално направление

582 СТРОИТЕЛСТВО

 

  Наименование на професията Код Специалност Код
1 Строител 582030 Кофражи 5820302
2     Армировка и бетон 5820303
3     Зидария 5820304
4     Мазилки и шпакловки 5820305
5     Вътрешни облицовки и настилки 5820306
6     Бояджийски работи 5820309
7     Покриви 5820312
8 Строител монтажник 582040

Сухо строителство

Изолации в строителството

5820403

5820405

 

9 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 582050

Вътрешни ВиК мрежи

Външни ВиК нрежи

5820501

 

5820502

10 Помощник в строителството 582080 Основни и довършителни работи 5820801

 

Професионално направление

522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

 

  Наименование на професията Код Специалност Код
1 Електротехник 522010 Ел.машини и апарати 5220101
2     Електроенергетика 5220102
3     Ел. обзавеждане на производството 5220103
4     Ел. обзавеждане на кораби 5220104
5     Ел. обзавеждане на ж.п. техника 5220105
6     Ел. обзавеждане на транспортна техника 5220106
7     Ел. обзавеждане на ел.превозни средства за градския транспорт 52201070
8     Ел. обзавеждане на подемна и асансьорна техника 5220108
9     Ел. инсталации 5220109
10     Ел. домакинска техника  
1 Електомонтьор 522020 Ел.машини и апарати 5220201
2     Ел. обзавеждане на производството 5220204
3     Ел. обзавеждане на кораби 5220205
4     Ел. обзавеждане на ж.п. техника 5220206
5     Ел. обзавеждане на транспортна техника 5220207
6     Ел. обзавеждане на ел.превозни средства за градския транспорт 5220208
7     Ел. обзавеждане на подемна и асансьорна техника 5220209
8     Ел. инсталации 5220210
9     Ел. домакинска техника 5220211
10     Електроенергетика 5220212
1 Техник на енергийни съоръжения и инсталации 522030 Топлоенергетика 5220301
2     Ядрена енергетика 5220302
3     Хидроенергетика 5220303
4     Газова техника 5220306
5     Възобновяеми енергийни източници 5220308
6     Топлотехника – топлинна, климатична,вентилационна и хладилна 5220309
1 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 522040 Топлоенергетика 5220401
2     Ядрена енергетика 5220402
3     Хидроенергетика 5220403

За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход
За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход