Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Онлайн обучение


 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1. С наредбата се регламентират:

 

         1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО);

2. създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране,транспортиране и третиране на СО;

3. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;

4. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.


За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход
За да се запишете за това обучение и да получите достъп до материалите и тестовете, е необходимо първо да се регистрирате или да влезете във вашия акаунт.
Регистрация | Вход