Консултации

Консултации и административни услуги в строителството


Обследване на енергийна ефективност на сгради. Консултации по вписване в "Регистър на строителните фирми в България". Външен експерт по ЗОП

Консултации по вписване в регистъра на строителите

Консултации по вписване в регистъра на строителите

Регистър на строителните фирми в България

"ВЕДАКОН" ЕООД Ви предлага професионални консултации за обработката на документите, необходими за вписването на фирмата Ви в Централния професионален Регистър на строителите.

Обследване на енергийна ефективност на сгради

Обследване на енергийна ефективност на сгради

Как да намалим енергийните разходи и да повишим комфорта си

В България, съгласно Закона за енергийната ефективност, енергийните одити са основен елемент от провеждането на енергийно сертифициране на сгради, което е задължително за всички обществени сгради с обитаема площ над 1000 м2.