Лицензия

Извършване и удостоверяване на професионално обучение


Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

 

 

  Лицензия

Лицензия  Лицензия

Лицензия