За нас

ВЕДАКОН - Обучение и консултации в строителството


"ВЕДАКОН" ЕООД предлага различни обучения и консултации в строителството.

Лицензия

Извършване и удостоверяване на професионално обучение

Извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация съгласно чл. 12, т. 1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение. 

Връзки

Линкове към полезни уеб-страници

Българският строителен портал - stroitelstvo.bg

Строителство Градът - stroitelstvo.info

архитектура и строителство - Сграда.com

Камара на строителите в България