Обследване на енергийна ефективност на сгради

Как да намалим енергийните разходи и да повишим комфорта си


А/ Нашата е цел е да:

 

Б/ Как да го постигнете?

Чрез енергийно обследване, което дава отговорите въпросите:

 

В/ Ние Ви даваме препоръки за:

 

Сертифициране

Сгради, влезли в експлоатация преди 1 януари 2005г. и получили Сертификат за енергийна ефективност (клас Б или А), се освобождават от данък сгради за период:

 


Пример за ежедневни енергийни загубиЕнергийното обследване е стандартна процедура, която способства за:

 

Намаляването на енергийните разходи е основен приоритет за организирането на дадено енергийно обследване.

В България, съгласно Закона за енергийната ефективност, енергийните одити са основен елемент от провеждането на енергийно сертифициране на сгради, което е задължително за всички обществени сгради с обитаема площ над 1000 м2. Въз основа на резултатите от проведения енергиен одит се издава енергиен сертификат, който е с валидност 5 или 10 години.

Резултатите от енергийните обследвания могат да бъдат използвани като основа при изготвяне на проекто предложения за финансиране по различни финансови схеми.

 

Ние Ви предлагаме