Консултации по вписване в регистъра на строителите

Регистър на строителните фирми в България


"ВЕДАКОН" ЕООД Ви предлага професионални консултации за обработката на документите, необходими за вписването на фирмата Ви в Централния професионален Регистър на строителите.

 

Моля, потърсете ни на :

тел/факс 02/980-75-24
тел 02/920-09-66
GSM: 0895 61 26 31, 0887 52 71 07
е-mail: info@vedaconbg.com